loader image

TEKA PURO ÜRETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Veri Sahibi”), Kanun’un 11inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.

Başvuru formu, TEKA PURO ÜRETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ (“Teka Puro” veya “Şirket”) ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Teka Puro tarafından işlenen kişisel verilerinizin eksiksiz olarak belirlenerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. 

Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı veri aktarımının önlenmesi amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Teka Puro tarafından ek bilgiler istenebilir. Başvuru Sahibi tarafından belirtilen bilgilerin doğru ve/veya güncel olmaması ya da taleplerin yetkisiz olması halinde, bu hususa ilişkin sorumluluk Başvuru Sahibinindir.

1. Başvuru Şekilleri:

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

BAŞVURU GÖNDERİMİNDE BELİRTİLECEK BİLGİ

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini ispatlayıcı belge ile veya Noter vasıtasıyla başvurması)

TEPEÖREN İTOSB MAH.14.CAD.NO:8 TUZLA İSTANBUL

Zarfın/ Tebligat zarfının üzerine “Kisisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Başvuru

 

tekapuro@hs01.kep.tr

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

info@tekapuro.com.tr

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 

KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK ve sair mevzuat gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. 

2. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri:

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

Ad Soyad:

 

T.C. Kimlik Numarası / Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası:

 

Telefon:

 

E-Posta:

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi:

 

3. Şirketimiz ile olan ilişkiniz:

 Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.

☐ Eski Çalışan

Çalıştığınız Yıllar:

☐ Tedarikçi/Hizmet Sağlayıcı

Firma ve Pozisyonunuz:

☐ Ziyaretçi

Görüştüğünüz Birim/Kişi:

☐ Özgeçmiş Paylaştım

Paylaştığınız Tarih:

☐ Diğer

 

4. Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ Elden teslim almak istiyorum.

☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Şirket, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak 3. kişilerle paylaşımının önüne geçilebilmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimliğinizi tevsik edici ek bilgi ve belge talep etme hakkını her zaman saklı tutar. İşbu Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

 

İmza:

 

18 yaşından büyük müsünüz? Yasal gereklilikler nedeniyle web sitemizi görüntülemek için yaşınızı doğrulamanız gerekir.